Możliwość komentowania Wycena przedsiębiorstw – kiedy powinna być przeprowadzona została wyłączona

Metody przeprowadzania wyceny przedsiębiorstw
Dobrze przeprowadzona utrata wartości aktywów jest ogromnie ważna, jeśli chce się ją potem zastosować chociażby do sprzedaży. Z tego też powodu przede wszystkim należy wybrać odpowiednich profesjonalistów, którzy zajmą się tą sprawą, z praktyką i doświadczeniem przy prowadzeniu takich prac. Najdrobniejszy nawet szczegół, taki jak chociażby utrata wartości aktywów ma ogromne znaczenie, co później w dużej mierze może zaważyć na końcowej kwocie. Dużo zależeć też będzie od rodzaju przyjętej wyceny, obecnie najbardziej popularne są trzy z nich. Porównawcza metoda opiera na tym, że końcową wartość danej firmy szacować się będzie porównując konkurencyjne podmioty funkcjonujące w tej samej branży. W przypadku metody majątkowej dodaje wszystkie aktywa firmy, a następnie zmniejsza otrzymaną wartość o pasywa. Często używaną przez finansistów jest również dochodowa metoda, przy niej z kolei podstawą są planowane dochody przedsiębiorstwa, zmniejszone o koszty wiążące się z prowadzoną działalnością.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.